Backlinks / Linkbuilding

BACKLINKS

Om te scoren in Google en overige zoekmachines is linkbuilding essentieel! Koop uitsluitend backlinks met hoge autoriteit bij voorkeur Nederlandse links.

Het hele world wide web is ingericht om bezoekers te leiden naar de juiste informatie.

Binnen iedere website is een structuur aanwezig waar via menu’s of pagina link verwezen

wordt naar achterliggende of aanvullende informatie. Iedere internetadres ook wel geduid

als url vertegenwoordigd voor zoekmachines een bepaalde waarde in relatie tot de informatie

die op zo’n webpagina is terug te vinden. Deze waarde kan men verhogen door met name

externe backlinks op andere waardevolle sites te posten. Letwel: Kwaliteit gaat voor

kwantiteit!!

Er zijn verschillende metrics factoren die zowel door Google, Moz en Majestics worden

gehanteerd die bijdragen aan de waardering als populariteit van uw site of webpagina.

In de ranking bepaling kijken zoekmachines en zeker Google naar deze factoren.Backlinks / Linkbuilding

De TF trust flow van een website wordt verhoogt als er voldoende backlinks zijn

waarin een relatie ligt tussen uw website url dus zorg altijd dat bij het plaatsen van

een organisch link deze wordt ondersteund met voldoende relevante tekst over het

onderwerp waarop u wilt worden gevonden.

De DA en Pa waarden zijn de algemene domein autoriteit en de PA staat voor Page authority.

Het geldt overigens voor alle metrics waardes dat deze exponentieel zijn. Concreet

betekent dit dat het veel moeilijker is om een metrics getal van 20 naar 30 te krijgen

als van 10 naar bijvoorbeeld 20.

De juiste linkbuilding strategie is dat altijd de kwaliteit van content centraal staat

naast de goede uitgangswaarden van betreffende url waar u link en post worden geplaatst.

Is kopen backlinks verstandig? Dit is zeker aan te bevelen mits deze worden voorzien

van waardevolle informatie ( leest tekst ). En de waarden van de OBL ( Outbound links )

als spamscore laag is en de DA / PA waarden hoog is.

Op onze FAQ pagina en binnen onze website vindt u aanvullende informatie over dit

onderwerp. Als bedrijf en ondernemers moet je je realiseren dat linkbuilding essentieel

is om je website voldoende te laten scoren, maar dit ook tijd en werk vraagt inzake

het aanleveren van teksten als vinden van goede backlinks. De meeste backlinks die wij

aanbieden zijn van buitenlandse partners maar ook enkele nederlandse links kunnen

wij aanbieden, al hebben die een lagere metrics score.

 


WAT ZIJN FLEXI-JOBS

WAT ZIJN FLEXI-JOBS?

De flexi-work is een nieuwe vorm van tewerkstelling. Flexi-occupations zijn bedoeld voor mensen bite the dust gepensioneerd zijn of voltijds werken, maar toch nog graag nog een centje zouden willen bijverdienen. Vanaf 1 januari 2018 kunnen ook gepensioneerden een flexi-work uitoefenen en zo genieten van een extra inkomen. Terzelfdertijd wordt het systeem van flexi-occupations ook uitgebreid naar andere sectoren

flexijob
flexi job gepensioneerde 2019

IN WELKE SECTOREN KUNNEN GEPENSIONEERDEN WERKEN VIA FLEXI-JOBS?

Voorlopig kan er enkel in de horeca gewerkt worden met flexijobs. Vanaf 1 januari 2018 wordt dit uitgebreid naar bakkers, slagers, kappers en de detailhandel. Flexi-occupations worden mogelijk in bakkerijen en banketbakkerijen, handel in voedingswaren, zelfstandige kleinhandel, middelgrote levensmiddelenbedrijven, kleinhandel in voedingswaren, grote kleinhandelszaken, warenhuizen en kappers en schoonheidsverzorgers.

HOEVEEL BEDRAAGT HET NETTO-LOON VAN EEN FLEXI-JOB?

Een flexi-crackpot is vrij van belastingen. Het brutoloon is dus gelijk aan het nettoloon. Tegelijkertijd blijven alle sociale rechten zoals pensioen, vakantie en werkloosheidsuitkering behouden. Het is dus bijzonder interessant voor werkgever en werknemer om te werken met flexi-employments. De totale kost voor de werkgever daalt, terwijl een werknemer meer netto-crackpot krijgt!

Digger gaat de werkgever te werk?

Wenst u, als werkgever uit één van de beoogde sectoren, een gepensioneerde een flexi-jobs aan te bieden, vergeet dan niet dat ook voor hen de normale regels van toepassing blijven en u dus een raamovereenkomst en een flexi-arbeidsovereenkomst dient operation te stellen. Bovendien wordt het crackpot dat de gepensioneerde met zijn flexi-work verdient, als een beroepsinkomen beschouwd en moet hiermee dus rekening gehouden worden om na te gaan of de gepensioneerde in kwestie de loongrenzen in het kader van de toegelaten activiteiten niet overschrijdt.

Hoeveel mag een gepensioneerde in 2018 bijverdienen?

Wie een rust-of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.