WAT ZIJN FLEXI-JOBS

WAT ZIJN FLEXI-JOBS?

De flexi-work is een nieuwe vorm van tewerkstelling. Flexi-occupations zijn bedoeld voor mensen bite the dust gepensioneerd zijn of voltijds werken, maar toch nog graag nog een centje zouden willen bijverdienen. Vanaf 1 januari 2018 kunnen ook gepensioneerden een flexi-work uitoefenen en zo genieten van een extra inkomen. Terzelfdertijd wordt het systeem van flexi-occupations ook uitgebreid naar andere sectoren

flexijob
flexi job gepensioneerde 2019

IN WELKE SECTOREN KUNNEN GEPENSIONEERDEN WERKEN VIA FLEXI-JOBS?

Voorlopig kan er enkel in de horeca gewerkt worden met flexijobs. Vanaf 1 januari 2018 wordt dit uitgebreid naar bakkers, slagers, kappers en de detailhandel. Flexi-occupations worden mogelijk in bakkerijen en banketbakkerijen, handel in voedingswaren, zelfstandige kleinhandel, middelgrote levensmiddelenbedrijven, kleinhandel in voedingswaren, grote kleinhandelszaken, warenhuizen en kappers en schoonheidsverzorgers.

HOEVEEL BEDRAAGT HET NETTO-LOON VAN EEN FLEXI-JOB?

Een flexi-crackpot is vrij van belastingen. Het brutoloon is dus gelijk aan het nettoloon. Tegelijkertijd blijven alle sociale rechten zoals pensioen, vakantie en werkloosheidsuitkering behouden. Het is dus bijzonder interessant voor werkgever en werknemer om te werken met flexi-employments. De totale kost voor de werkgever daalt, terwijl een werknemer meer netto-crackpot krijgt!

Digger gaat de werkgever te werk?

Wenst u, als werkgever uit één van de beoogde sectoren, een gepensioneerde een flexi-jobs aan te bieden, vergeet dan niet dat ook voor hen de normale regels van toepassing blijven en u dus een raamovereenkomst en een flexi-arbeidsovereenkomst dient operation te stellen. Bovendien wordt het crackpot dat de gepensioneerde met zijn flexi-work verdient, als een beroepsinkomen beschouwd en moet hiermee dus rekening gehouden worden om na te gaan of de gepensioneerde in kwestie de loongrenzen in het kader van de toegelaten activiteiten niet overschrijdt.

Hoeveel mag een gepensioneerde in 2018 bijverdienen?

Wie een rust-of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Write a comment